Wat is een mastceltumor bij de hond?

Mastceltumor bij een hond

Een mastceltumor bij je hond; het is voor je hond én als baasje natuurlijk niet leuk. Bij het woord ‘tumor’ slaat vaak snel de paniek toe. We hebben het namelijk over een beangstigende aandoening, die bij honden helaas redelijk vaak voorkomt. 

Vandaar dat we in dit artikel uitgebreid stilstaan bij alles wat met een mastceltumor te maken heeft. Zodoende weet je binnen de kortste keren hoe het ontstaat, wat je eraan kunt doen en wat het te verwachte verloop is. 

Wat is een mastceltumor? 

Een mastceltumor noemen we ook wel een mastocytoom. Dit is een kwaadaardige tumor van de mastcellen in de huid van een hond. Tegelijkertijd is een mastceltumor de huidtumor die het meeste voorkomt bij honden. Er is sprake van ongeveer 20% van alle huidtumoren van honden die mastceltumoren zijn. 

Deze vorm van huidkanker bij een hond is in de begin maanden niet meteen duidelijk op te merken. Een mastceltumor groeit in de eerste maanden na het ontstaan namelijk redelijk traag. Als een mastceltumor graad 3 is, zal de tumor heel snel groeien. 

Uiteraard is een behandeling bij elke tumor belangrijk. Zeker bij een mastceltumor van graad 3, aangezien de hond anders een overlevingstermijn van 6 maanden heeft. 

Kattenverzekering vanaf Vanaf Hondenverzekering vanaf Dekking Contribution Eigen risico
petsecur logo €8.46 €12.11 €3.250 — €6.000 10% — 50% €0 — €150
per jaar
Bekijk
ohra logo €14.05 €17.77 €3.000 — €6.000 20% €30 — €50
per jaar
Bekijk
figopet logo €12.16 €17.42 €3.000 — €5.000 20% — 50% €0 — €250
per jaar
Bekijk
InShared logo €13.27 €20,14 €3.000 — €6.000 20% geen Bekijk
Unive logo €13.86 €14.67 €2.500 — €5.000 20% geen Bekijk
aegon logo €10.56 €13.14 €3.500 25% €25
per claim
Bekijk

Wat veroorzaakt mastceltumor bij honden? 

Bij veel aandoeningen is de oorzaak gekend. Bij een mastceltumor in honden is dit echter vrij onduidelijk. Zo is er geen algemene oorzaak bekend voor het ontstaan van deze vorm van huidkanker. 

Wat je ziet is dat de eventuele oorzaken erg ver uit elkaar liggen. Zo wordt het ontstaan van een mastceltumor bijvoorbeeld gelinkt met: 

 • Chronische huidproblemen: Chronische huidproblemen staan soms in verband met het ontstaan van een mastceltumor. We hebben het dan bijvoorbeeld over chronische ontstekingen van de huid. Wanneer deze een lange tijd aanhouden, tasten ze op een bepaalde manier de huid van een hond aan. In een negatief scenario leidt dit dan tot een mastceltumor.
 • Gebruik irriterende stoffen: In andere gevallen kan er soms een link zijn tussen het gebruik van irriterende stoffen en de opkomst van een mastocytoom. Denk dan aan een bepaald type shampoo dat voor irritaties aan de huid van je hond zorgt of specifieke (schoonmaak)middelen waar een hond (per ongeluk) geregeld mee in contact komt.
 • Virus: Ook kan een virus soms als verklaring gezien worden voor huidkanker bij een hond. Een virus is op zijn eigen manier in staat om de gezondheid van een hond aan te tasten. Bijvoorbeeld door het immuunsysteem minder goed te laten werken. Dit zijn allemaal potentiële factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van huidkanker.
 • Ras: Tot slot hebben bepaalde hondenrassen een grotere kans om een mastceltumor te ontwikkelen dan anderen. Zo komt een mastocytoom onder andere vaker voor bij Boxers, Boston Terriërs, Labrador Retrievers en Fox Terriërs. 

Uiteindelijk is het dus niet heel duidelijk hoe een hond precies aan deze tumor komt, maar is het wel mogelijk om er een bepaalde indicatie van te krijgen. 

Symptomen huidkanker hond: Hoe ziet het eruit? 

Cruciaal wat de informatie over een mastceltumor bij honden betreft, is de uitleg over de symptomen. Zoals we eerder al bespraken, doe je er namelijk goed aan om het in een zo vroeg stadium te herkennen. Hieronder bespreken we enkele zaken waardoor je misschien kan denken aan een mastceltumor. Vergeet niet dat je nooit zelf een diagnose kan stellen aan de hand van enkel het uitzicht. Bij verdenking ga je best altijd naar een dierenarts om je hond te laten onderzoeken. Het gaat dan om: 

 • Onderhuidse knobbel of wrat: Een dergelijke tumor voelt aan als een onderhuidse knobbel of een wratje. Het is als het ware een bolletje dat in grootte kan variëren. Het is niet altijd makkelijk om te achterhalen of je hond een wrat of een tumor heeft. Kort onderzoek en advies van een dierenarts biedt al snel uitsluitsel.
 • Kleurverschil: In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om een gezwel onder of op de huid te voelen, maar heeft een hond wel een mastocytoom. In deze situatie merk je vaak een kleurverschil in de huid. Deze heeft een andere kleur dan de direct omliggende huid. Zo is de verkleuring soms bijvoorbeeld bruin op een lichte huid.
 • Meestal max. 1 tumor: Een mastceltumor komt zelden in groepjes voor. Dit betekent dus vaak dat het om één (verkleurde) knobbel onder de huid gaat. Wanneer er meerdere bultjes naast elkaar zichtbaar en/of voelbaar zijn, gaat het waarschijnlijk om iets anders. Daarbij kan de tumor zacht aanvoelen, maar kan deze ook stevig zijn. Het komt zelfs voor dat de tumor eerst groter wordt, maar na verloop van tijd weer ietwat terug krimpt.
 • 1-10 cm groot: De grootte van de tumor verschilt enorm. Dit kan onder andere te maken hebben met het stadium waarin de tumor zit. Na enkele maanden kan de tumor harder beginnen te groeien en neemt deze dus sneller in omvang toe. Normaal gesproken merken we dat de meeste mastceltumoren een diameter van tussen de 1 en de 10 cm hebben.
 • Bloed bij braaksel en/of ontlasting: Tot slot hebben sommige honden last van bloed bij het braken of de ontlasting. Dit kan komen doordat de hond meer maagzuur dan normaal heeft. Hierdoor verlopen de processen binnenin het lichaam niet helemaal naar behoren meer en ontstaan er afwijkingen. 

Zo heb je een beter beeld van hoe een mastceltumor er in de praktijk grofweg uitziet. Dit maakt het makkelijker om bij je eigen hond te herkennen of hij of zij hier wel of geen last van heeft. Maar opnieuw is het belangrijk om enige twijfel weg te halen door altijd een dierenarts te contacteren.

Diagnose

Vanaf dat je één van bovenstaande zaken opmerkt, is het tijd om naar de diagnose toe te werken. Zoals al eerder aangegeven, is er geen tijd te verliezen wanneer er het vermoeden van een mastocytoom is. 

Het stellen van de diagnose mastceltumor is over het algemeen niet ingewikkeld. Door namelijk een fijne naald aspiratie van de tumor te nemen, is al snel duidelijk of het daadwerkelijk om huidkanker bij de hond gaat. Er vindt dan microscopisch onderzoek plaats, wat uitsluitsel kan geven. Om te kijken om welke graad het effectief gaat zal er een biopt genomen worden en/of chirurgische wegname.

Verloop mastocytoom hond

Wanneer we naar het verloop van een mastocytoom van een hond kijken, dan valt er één ding heel duidelijk op; de omvang van de tumor neemt eigenlijk altijd toe. Zelfs bij een kortstondige krimp komt het zelden voor dat de tumor uit zichzelf verdwijnt. Dit is slechts in zeldzamen gevallen bij jonge honden het geval. 

Zeker bij honden die niet meer als ‘jong’ te bestempelen zijn, neemt de omvang van de tumor steeds sneller toe. Daar waar dit de eerste maanden vaak nog geleidelijk verloopt, neemt de snelheid van uitbreiding op den duur geregeld snel toe. 

Kattenverzekering vanaf Vanaf Hondenverzekering vanaf Dekking Contribution Eigen risico
petsecur logo €8.46 €12.11 €3.250 — €6.000 10% — 50% €0 — €150
per jaar
Bekijk
ohra logo €14.05 €17.77 €3.000 — €6.000 20% €30 — €50
per jaar
Bekijk
figopet logo €12.16 €17.42 €3.000 — €5.000 20% — 50% €0 — €250
per jaar
Bekijk
InShared logo €13.27 €20,14 €3.000 — €6.000 20% geen Bekijk
Unive logo €13.86 €14.67 €2.500 — €5.000 20% geen Bekijk
aegon logo €10.56 €13.14 €3.500 25% €25
per claim
Bekijk

In het ernstigste scenario leidt dit tot uitzaaiingen, wat een volledige genezing niet bepaald makkelijker maakt. 

Behandeling

De behandeling van een mastceltumor is op verschillende manieren mogelijk. Deze is afhankelijk van de precieze situatie van jouw hond. Zo gaat het in principe om de volgende opties: 

 • Operatieve verwijdering: Een operatieve verwijdering van de tumor is de belangrijkste en meest aanbevolen behandelmethode bij deze aandoening. Het is namelijk cruciaal om deze cellen zo snel mogelijk uit het lichaam van de hond te krijgen. Aangezien mastceltumoren vaak uitlopers hebben, halen dierenarts de tumor zo ruim mogelijk weg. Na het verwijderen van de bult is vervolgonderzoek mogelijk, wat meer inzicht geeft in de ernst van de situatie. Bijvoorbeeld met betrekking tot het vaststellen van de graad. Blijkt dat de tumor van graad 3 of hoger was? Dan is er meestal een aanvullende behandeling nodig.
 • Bestraling en/of chemotherapie: Een van deze aanvullende behandelopties is chemotherapie en/of bestraling. Een mastceltumor is normaal gesproken gevoelig voor bestraling en chemotherapie. Hierdoor is het mogelijk om ook eventuele uitzaaiingen aan te pakken.
 • Gentherapie: Tot slot werkt men tegenwoordig ook met gentherapie. Vaak heeft dit dan als doel om in te grijpen in de processen van de tumorcellen. Dankzij gentherapie is het dan mogelijk om tumorcellen te stoppen in het vermenigvuldigen. Hierdoor gaan ze dood en neemt de tumor niet langer in omvang toe. Daarbij moeten we aangeven dat niet alle mastceltumoren hier per definitie op reageren. Het is vooraf niet te voorspellen of dit bij een hond wel of niet het geval gaat zijn. 

Al met al hebben honden met een tumor van graad 1 of 2 een vrij positief vooruitzicht. Er bestaat een kans dat er op een later moment een nieuwe tumor terugkomt, maar ook die is dan redelijk goed te behandelen. Op het moment dat je hond een tumor van graad 3 of hoger heeft, is de prognose een stuk negatiever. Hoe dan ook doe je er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een professional. Laat niet onnodig tijd verloren gaan en grijp bij het vermoeden van een mastceltumor direct in. Middels een online consult is een dierenarts je heel snel op een praktische wijze in staat om meer informatie te geven. Hiermee vergroot je de kans dat je hond zo snel mogelijk herstelt. Als er überhaupt al sprake is van huidkanker. Een dierenarts voorziet je van advies op maat!

Op zoek naar antwoorden
voor je harige vriend?

Gebruik onze automatische Symptoomchecker voor advies over wat je nu het beste kunt doen.

 • Beantwoord vragen over het probleem om de opties te beperken
 • Breed scala aan symptomen en antwoorden
 • Informatie over de meest voorkomende giftige voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen
Wat lijkt het probleem te zijn?
Mijn hond Lily heeft overgegeven
Zit er bloed in het braaksel?
Controleer nu de symptomen