Een rapport over het gebruik en de resultaten van veterinaire telegeneeskunde:

Een rapport over het gebruik en de resultaten van veterinaire telegeneeskunde:

Een analyse van de virtuele consulten van Cooper Pet Care

Cooper Pet Care is een prominente aanbieder van veterinaire telegeneeskunde in Nederland, zo bieden zij baasjes het gemak van één-op-één consulten vanuit het comfort van hun eigen huis. Deze consulten behandelen een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot huisdieren, waaronder algemene gezondheid, voeding, gedrag en zoveel meer. In de meeste gevallen is het doel van een teleconsultatie om diergeneeskundig advies te geven aan een bezorgde eigenaar – en om te beoordelen welke verdere diergeneeskundige zorg nodig is1.

Gedurende een periode van zes maanden aan het einde van 2022 voerden dierenartsen van Cooper Pet Care een aanzienlijk aantal video- en telefonische consulten uit, waarbij een breed scala aan problemen werd behandeld. Dit rapport is bedoeld om uitgebreide gegevens en informatie over deze consulten te verstrekken, met als doel inzicht te krijgen in het gebruik en de resultaten van veterinaire telegeneeskunde in het algemeen.

Veterinaire Telegeneeskunde: Een overzicht

Momenteel hebben huisdiereigenaren wiens huisdieren problemen ervaren beperkte opties tot hun beschikking. In eerste instantie kunnen ze zich wenden tot online informatiebronnen zoals Google, Reddit of Facebook. Deze zijn snel, goedkoop en gemakkelijk toegankelijk, maar de kwaliteit van de verkregen informatie is niet altijd even betrouwbaar2. Een andere mogelijkheid is om een afspraak te maken in een dierenkliniek, die professioneel en betrouwbaar advies geeft, maar die veel tijd en geld kan kosten. Telegeneeskunde wil de kloof tussen deze twee opties overbruggen en een middenweg bieden.

Cooper Pet Care biedt een eenvoudige en effectieve vorm van veterinaire telegeneeskunde, waarmee huisdiereigenaren een online videoconsult kunnen plannen met een gediplomeerde dierenarts. Tijdens het consult kunnen eigenaren vragen stellen over de gezondheid van hun huisdier en professioneel advies krijgen over de betreffende problemen. Om een consult te plannen, maken huisdiereigenaren online een account aan, geven informatie over hun huisdier en het probleem en kiezen een datum en tijd voor het consult. Ze komen dan op het aangegeven tijdstip naar de virtuele afspraak, waar ze met de dierenarts kunnen spreken en professioneel advies krijgen voor welk probleem dan ook. Na het consult zijn de aantekeningen van de dierenarts beschikbaar voor de eigenaar van het huisdier. Alle dierenartsen van Cooper Pet Care zijn volledig bevoegd om in Nederland diergeneeskunde uit te oefenen en hebben minimaal twee jaar klinische werkervaring.

Telegeneeskunde kan bijzonder nuttig zijn voor huisdiereigenaren in afgelegen gebieden waar de toegang tot diergeneeskundige zorg beperkt is of voor dieren die door ziekte of letsel niet kunnen reizen3.

Voorbeeld consult: Een katteneigenaar merkt dat de tong van haar kitten een blauwe verkleuring vertoont. Ze googelt “mijn kitten heeft een blauwe tong” – en krijgt een heleboel artikelen en adviezen dat haar kitten bijna dood is! Het is waar – als de tong van een kat volledig blauw is, is dit een uiterst ernstig symptoom dat wijst op een zeer laag zuurstofgehalte in het bloed. De eigenaar denkt echter dat haar kitten niet ziek lijkt. Ze weet niet goed wat ze moet denken – haar kitten lijkt gezond, maar het advies van het internet vertelt haar dat haar kitten bijna dood is.

Dus – het baasje boekt een video consult bij Cooper Pet Care, inclusief het sturen van een foto van de kitten en zijn tong. Een gediplomeerde dierenarts kan de foto meteen bekijken en ziet meteen dat de “blauwe” verkleuring gewoon een normale, donkere pigmentatie op de tong is – volkomen normaal en helemaal geen gevaar! Dus – door contact op te nemen met Cooper Pet Care – heeft de eigenaar zichzelf de reistijd en wachten in een dierenkliniek, stress voor haar kitten met dit bezoek en de hogere kosten van een lichamelijk consult bespaard.

Naast videoconsulten beschikken veel aanbieders van telegeneeskunde (waaronder Cooper Pet Care) ook over zogenaamde Symptoom Checkers – die functioneren als geautomatiseerde gidsen om in een oogwenk gratis en betrouwbaar advies te geven aan de eigenaar van een huisdier. Een eigenaar kiest het symptoom dat het beste past bij het probleem van zijn huisdier, waarna de Symptoom Checker een aantal standaard veterinaire vervolgvragen stelt. Op basis van de antwoorden op deze vragen krijgt de eigenaar een algemeen idee over hoe ernstig het probleem zou kunnen zijn, hoe snel hij contact moet opnemen met een dierenarts en advies over wat er in de tussentijd kan worden gedaan. Natuurlijk mag een Symptoom Checker – die geautomatiseerd is – alleen dienen als leidraad voor algemeen advies. Elk geval is anders. Voor specifiek advies moet altijd een dierenarts worden geraadpleegd.

Voordelen en Uitdagingen van Veterinaire Telegeneeskunde

Telegeneeskunde heeft voor- en nadelen. Voor baasjes zijn er echter een aantal belangrijke voordelen die van bijzonder belang kunnen zijn. Drie van de belangrijkste voordelen van telegeneeskunde voor baasjes zijn4:

 • Tijdsbesparing – Een huisdier naar een dierenkliniek brengen kan veel tijd kosten, vaak door de reis- en wachtkamertijd. Deze tijdwinst is nog groter voor eigenaars die ver van de kliniek wonen of beperkte mobiliteitsmogelijkheden hebben.
 • Verminderde stress voor het huisdier – Voor veel dieren – vooral katten – kan een bezoek aan de dierenkliniek zeer stressvol zijn. De reis en de tijd die ze in de kliniek doorbrengen kunnen angst, stress en agressie opwekken. Bij telegeneeskunde is dit soort stress niet meer nodig. Bovendien vertonen dieren in een hoge staat van stress misschien niet de symptomen (zoals mank lopen) die ze thuis wel zouden vertonen, waardoor een virtueel consult gunstiger is.
 • Kostenbesparing – Een consult bij een dierenkliniek kan duur zijn, vooral als het consult buiten de normale werktijden valt. In veel gevallen volstaat een virtueel consult om de baasjes gerust te stellen en een bezoek aan de kliniek te vermijden of uit te stellen tot normale werktijden.

Telegeneeskunde brengt echter ook bepaalde uitdagingen met zich mee. Twee van de belangrijkste uitdagingen in de diergeneeskunde zijn5:

 • Geen lichamelijk onderzoek – Een virtueel consult laat geen lichamelijk onderzoek toe, wat de mogelijkheid om een diagnose te stellen kan beperken. Het doel van een virtueel consult is echter meestal om professioneel veterinair advies te geven over het betreffende probleem – en niet om een specifieke diagnose te stellen.
 • Technische problemen – Technische problemen zoals een slechte internetverbinding of een defecte microfoon kunnen een virtueel consult verstoren. De meeste moderne videoconferentie software heeft echter een back-up optie, zoals de mogelijkheid om bij het virtuele consult in te bellen.

Telegeneeskunde is niet alleen voordelig voor eigenaren van gezelschapsdieren, maar biedt ook voordelen voor dierenklinieken die vaak overboekt zijn. Het gebruik van telegeneeskunde stelt huisdiereigenaren in staat kleine gezondheidsproblemen op afstand aan te pakken en op te lossen, waardoor veel tijd en ruimte in de kliniek vrijkomt. Dit resulteert niet alleen in meer gemak voor eigenaren van gezelschapsdieren, maar zorgt ook voor een efficiëntere verdeling van de middelen binnen de dierenkliniek. 

Door gebruik te maken van telegeneeskunde voor niet-urgente gevallen, zijn dierenklinieken beter in staat hun aandacht en middelen te richten op huisdieren die een meer direct persoonlijk bezoek van een dierenarts nodig hebben. Hierdoor kan telegeneeskunde een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de algemene werking en de doorstroming van dierenklinieken, terwijl ook de kwaliteit van de zorg voor huisdieren verbetert.

Resultaten

Demografische gegevens

Ongeveer 75% van de gebruikers van Cooper Pet Care gebruikt de dienst in het Nederlands. Een analyse van de apparaten die worden gebruikt om de dienst te gebruiken, laat een relatief evenwichtige verdeling zien: ongeveer een derde van de gebruikers gebruikt de dienst op Android-toestellen, een derde op iOS-toestellen en de laatste groep gebruikt de dienst via desktop. Het boeken van consulten via de dienst is relatief gelijkmatig verdeeld over de dag heen, zonder aanzienlijke variatie in de frequentie van boekingen op verschillende tijdstippen.

De huidige diersoorten die door middel van virtuele consulten van Cooper Pet Care kunnen worden behandeld, zijn honden en katten. Ongeveer twee derde van de consulten werd uitgevoerd voor honden en een derde voor katten. Verder was 30% van de dieren tussen 0 en 1 jaar oud, 50% tussen 1 en 7 jaar en de resterende 20% was 8 jaar of ouder.

Gebruik

De meest voorkomende reden dat huisdiereigenaren Cooper Pet Care gebruikten was voor huidgerelateerde problemen zoals allergieën en infecties. Maagdarmproblemen waren ook een vaak voorkomende reden voor het gebruik van het platform, aangezien huisdieren te maken krijgen met een verscheidenheid aan maag- en darmproblemen die (meestal milde) vlagen van diarree en/of braken veroorzaken. Orthopedische problemen (die zich meestal voordoen als mank lopen) werden ook vaak besproken.

Deze top drie redenen waren slechts enkele voorbeelden van de vele aandoeningen en problemen die werden besproken. Andere veel voorkomende onderwerpen waren ontstoken ogen, plasproblemen (vaak bij katten) en gedragsproblemen.

Resultaten

Cooper Pet Care verzamelde gegevens over de uitkomsten van de videoconsulten, waarbij specifiek werd gekeken of het probleem waarschijnlijk werd opgelost via het videoconsult of dat er ook een standaard fysiek dierenartsbezoek nodig was. De resultaten werden ingedeeld in vijf categorieën:

 1. Dierenarts dringend nodig – De aanbeveling zou zijn dat de eigenaar van het huisdier zo snel mogelijk contact opneemt met een dierenkliniek, zelfs als de standaard dierenklinieken gesloten zijn.
  1. Voorbeeld: een kat die moeite heeft met ademhalen. Dit is een potentieel noodgeval. De kat moet zo snel mogelijk door een dierenarts worden gezien.
 2. Dierenarts nodig – De aanbeveling dat een eigenaar contact opneemt met zijn eigen dierenkliniek om een afspraak te maken op het eerstvolgende normaal beschikbare tijdstip.
  1. Voorbeeld: een hond heeft een hotspot die ontstoken en nat is. Dit vereist zeer waarschijnlijk fysieke aandacht – maar is geen noodgeval en de eigenaar kan de dierenkliniek bezoeken op het eerstvolgende normale tijdstip.
 3. Controle later – Het probleem vereist niet onmiddellijk een bezoek aan de dierenarts, maar het is onwaarschijnlijk dat het vanzelf oplost.
  1. Voorbeeld: een hond heeft veel tandsteen op zijn tanden. Dit is een langzaam proces, maar zou in de toekomst een fysieke controle en waarschijnlijk een tandheelkundige ingreep moeten ondergaan. Een week of een maand wachten zal waarschijnlijk geen grote veranderingen teweegbrengen.
 4. In de gaten houden – Het probleem vereist niet onmiddellijk een bezoek aan een dierenarts en het kan vanzelf verdwijnen. De eigenaar moet het probleem in de gaten houden en een dierenarts bezoeken als het erger wordt of niet oplost.
  1. Voorbeeld: een kitten heeft 12 uur lang lichte diarree gehad, maar is nog steeds actief en eet. Dit is een veel voorkomende klacht, die meestal vanzelf overgaat.
 5. Waarschijnlijk geen dierenarts nodig– Het probleem vereist waarschijnlijk geen bezoek aan de dierenarts. De eigenaar moet nog steeds toezicht houden en opnieuw beoordelen als er iets verandert.
  1. Voorbeeld: een eigenaar maakt zich zorgen over hoe de nagels van haar ouder wordende hond eruit zien en of ze niet te lang zijn. Na onderzoek via foto’s en video’s blijkt dat de nagels de juiste lengte hebben en alleen normale, leeftijdsgebonden veranderingen vertonen. Er is geen onmiddellijke actie nodig.

Uit de gegevens blijkt dat het in 20% van de consultaties onwaarschijnlijk was dat een fysiek dierenartsbezoek nodig was. Bovendien werd in 33% van de raadplegingen aan de cliënten geadviseerd hun dier thuis in de gaten te houden. Deze twee resultaten onderstrepen de doeltreffendheid van een telegeneeskundedienst om kleine problemen aan te pakken en advies te geven zonder dat een persoonlijk bezoek nodig is.

In 27% van de raadplegingen werd een controle op een later tijdstip aanbevolen, wat erop wijst dat de dierenartsen in staat waren een effectieve triage uit te voeren en problemen te identificeren die mogelijk vervolgzorg vereisen. In 13% van de gevallen was een bezoek aan de dierenarts niet dringend noodzakelijk en in 7% van de gevallen was een bezoek aan de dierenarts dringend noodzakelijk.

Gebruikersfeedback

De gebruikersfeedback voor de virtuele consultaties van Cooper Pet Care was overweldigend positief. Openbare TrustPilot scores van 4,4 en Google Reviews scores van 5,0 zijn beide indicatief voor de tevredenheid van huisdiereigenaren die gebruik hebben gemaakt van de dienst. Het gemak van het kunnen spreken met een dierenarts vanuit het comfort van hun eigen huis, de onmiddellijke toegang met zeer weinig wachttijd en de kwaliteit en diepgaande kennis van de dierenartsen werden allemaal vaak opgemerkt als specifieke aspecten die huisdiereigenaren bijzonder waardeerden. 

Deze beoordelingen zijn een bewijs van de doeltreffendheid en waarde van een veterinaire telegeneeskundedienst voor het aanpakken van verschillende problemen met huisdieren en het verstrekken van professioneel advies zonder de noodzaak van een persoonlijk bezoek. De hoge mate van tevredenheid van de huisdiereigenaren bevestigt dat veterinaire telegeneeskunde een zeer gewaardeerd instrument is voor huisdiereigenaren die hun huisdier de best mogelijke gezondheidszorg willen bieden.

Conclusie

Het gebruik en de resultaten van veterinaire telegeneeskunde zoals aangetoond door de virtuele consulten van Cooper Pet Care hebben veelbelovende resultaten laten zien. De gegevens die gedurende de periode van zes maanden zijn verzameld, benadrukken de voordelen van telegeneeskunde voor baasjes door tijds- en kostenbesparingen in combinatie met een duidelijke vermindering van stress voor het huisdier. Bovendien tonen de resultaten aan dat in veel gevallen een virtueel consult alles is wat nodig is om de juiste problemen aan te pakken en de eigenaar gerust te stellen.

Bovendien was de feedback van klanten overweldigend positief, waarbij velen het gemak prezen van toegang tot de dienst vanuit hun eigen huis, de korte wachttijd voor consulten en de deskundigheid van de dierenartsen. Dit stemt overeen met andere studies die over dit onderwerp zijn verricht6.

Het is echter belangrijk op te merken dat telegeneeskunde zijn beperkingen heeft, zoals het niet fysiek kunnen onderzoeken van het dier en de noodzaak van vervolgbezoeken in een dierenkliniek in bepaalde gevallen. Toch is telegeneeskunde een waardevol aanvullend instrument voor huisdiereigenaren – een handige en kosteneffectieve oplossing waarmee zij een verscheidenheid aan problemen kunnen aanpakken, terwijl zij nog steeds in staat zijn om ernstigere zaken door te verwijzen naar een fysieke dierenarts wanneer dat nodig is. Naarmate de veterinaire telegeneeskunde zich verder ontwikkelt, kan zij een steeds belangrijker aspect van de veterinaire zorg worden, waardoor eigenaars van gezelschapsdieren snel professioneel advies en begeleiding kunnen krijgen zonder dat zij hun huis hoeven te verlaten.

Referenties

 1Gyles, C. (2019). Veterinary telemedicine. The Canadian Veterinary Journal = La Revue Veterinaire Canadienne, 60(2), 119–122. 

2Freiman, S. (2019, May 3). Telemedicine from the frontline: A practicing veterinarian’s perspective. Veterinary Practice News.

 3Donham, B. & Wickett, M. L. (2018). Novel use of FaceTime video calling in a deployed setting to assist with the care of a military working dog. Canadian Journal of Surgery, 61(6 Suppl 1), S232–S234.

 4Lacroix, C. (2017). Telemedicine: From your exam room to their living room. Veterinary Technician, Practice Management, PM94–PM97.

 5Limb, M. (2018). Telemedicine: Are we nearly there yet? The Veterinary Record, 182(20), 564–565.

 6Bishop, G. T., Evans, B. A., Kyle, K. L. & Kogan, L. R. (2018). Owner satisfaction with use of videoconferencing for recheck examinations following routine surgical sterilization in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 253(9), 1151–1157.

Op zoek naar antwoorden
voor je harige vriend?

Gebruik onze automatische Symptoomchecker voor advies over wat je nu het beste kunt doen.

 • Beantwoord vragen over het probleem om de opties te beperken
 • Breed scala aan symptomen en antwoorden
 • Informatie over de meest voorkomende giftige voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen
Wat lijkt het probleem te zijn?
Mijn hond Lily heeft overgegeven
Zit er bloed in het braaksel?
Controleer nu de symptomen